« Назад

Регресия в минал живот

Чрез връщането назад в минал живот,човек може да открие източника на много свои проблеми в настоящия си живот и да даде отговор на случващото се с него. Тялото си има собствена мъдрост, то съдържа информация от предишни животи, докато не бъдем готови да се справим с тях. Неговите неразположения са важни послания За Мен. Ние имаме клетъчна памет, което преминава от прераждане в прераждане. Всички преживявания се натрупват в клетъчната памет. При всяко следващо прераждане тя се отпечатва върху физическото тяло. В повечето случаи хората продължават да носят със себе си като ,, вериги “ или ,, воденични камъни“ тези въздействия от предишни животи. Регресията е процес на релаксация, релаксацията ни връща в естествено състояние на променено съзнание. Графично представените всекидневни бета мозъчни вълни са като развълнувана вода. Алфа мозъчните вълни на релаксираното състояние се проявяват графически като спокоен океан. За навлизането в предишни прераждания са необходими точно алфа и тета ниво на дълбока релаксация. Всекидневното ни състояние на съзнанието ни фокусира до една непосредствена задача- пътя пред нас, без да забелязваме природата около нас,докато релаксираното състояние на съзнанието е като разходка,която дава възможност да се наслаждаваме на видяното по осъзнато. Регресията е начин човек успешно да преодолее трудностите , да разбере мисията на живота си и да усети синхроничността на събитията . В такъв момент човек с ясно съзнание сам дава отговор на себе си. Тя притежава лечебна сила за подобряване качеството на живот. .